Sàn Gỗ SPC Amysaigon Flooring – Texas Pine 3211

410.000 /m2

Đặc tính sản phẩm:

  • Sản phẩm được bảo hành 20 năm.
  • Các chứng nhận đạt được: BS EN 13329:2016, TCVN ISO 14001:2015/ISO14001:2015