Gạch ốp lát Amysaigon SANDALAS 21.P.612.2049

720.000 /m2

🔸 Kích thước : 600x1200mm
🔸 Face: 06 Face
🔸 Chất liệu: Đá (Porcelain)
🔸 Bề mặt: Matt phun bảo vệ

Đặc tính sản phẩm:

Danh mục: