Gạch ốp lát Amysaigon PIETRA 21.B.612.1939

650.000 /m2

🔸 Kích thước : 600x1200mm
🔸 Face: 06 Face
🔸 Chất liệu: Đá (Porcelain)
🔸 Bề mặt: Mài bóng

Đặc tính sản phẩm: