Gạch ốp lát Amysaigon Niagara AM.612.2710

980.000 /m2

🔸 Kích thước : 600x1200mm
🔸 Face: 06 Face
🔸 Chất liệu: Xương đồng chất
🔸 Màu: Đậm
🔸 Bề mặt: Đá bóng

Đặc tính sản phẩm: