Gạch ốp lát Amysaigon E.360.9174

240.000 /m2

Kích thước: 300x600mm

Bề mặt: 6 Face

Đặc tính sản phẩm: