Gạch ốp lát Amysaigon E.360.2025

290.000 /m2

Kích thước: 300x600mm

Bề mặt:  6 Face

Đặc tính sản phẩm: