Bộ Sưu Tập Sandalas

  • 300x600mm:   3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370
  • 600x600mm:   1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
  • 800x800mm:   1868, 1870
  • 600x1200mm:  2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050
Đặc tính sản phẩm:

Lựa chọn tối ưu cho người yêu thích phong cách tự nhiên, mộc mạc mà sang trọng