Bộ Sưu Tập Marble Daino Extra

–  600x600mm:    6431, 6432, 6645, 6646
–  800x800mm:    6531, 6532, 6725, 6726
–  600x1200mm:  6891, 6892, 6895, 6896

Đặc tính sản phẩm: