Bộ Sưu Tập Basentina Moka

  • 300x600mm:    3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355
  • 600x600mm:    1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687
  • 600x1200mm:  1963, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035
Đặc tính sản phẩm:

Lựa chọn tối ưu cho những khách hàng yêu thích phong cách tự nhiên, mộc mạc mà sang trọng