Bộ Sưu Tập Armani

  • 600x600mm: 6609, 6610, 6611, 6612,6613, 6614
  • 800x800mm: 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714
  • 600x1200mm: 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864
Đặc tính sản phẩm:

Lựa chọn tối ưu cho người yêu thích phong cách tự nhiên, mộc mạc, sang trọng