Gạch ốp lát Amysaigon BN.612.6818

900.000 /m2

Kích thước:600x1200mm

Bề mặt: 1 Face

Đặc tính sản phẩm: