Gạch ốp lát Amysaigon BN.612.6815

580.000 /m2

Kích thước:  600x1200mm

Bề mặt: 6 Face

Đặc tính sản phẩm: