Gạch ốp lát Amysaigon BN.612.6814

900.000 /m2

Kích thước: 600x1200mm

Bề mặt: 1 Face

Đặc tính sản phẩm: