Gạch ốp lát Amysaigon AM.612.1930

670.000

🔸 Kích thước : 600x1200mm
🔸 Face: 01 Face
🔸 Chất liệu: Đá (Porcelain)
🔸 Màu: Đậm
🔸 Bề mặt: Đá bóng

Đặc tính sản phẩm: