Gạch ốp lát Amysaigon AM.612.1915

650.000 /m2

Kích thước: 600x1200mm.

Bề mặt: 06 Face

Đặc tính sản phẩm: