Chậu treo tường Asani 8888

2.460.000

Mã: 92.N1.8888.00

Kích thước: 570x490x500 mm