Chậu dương bàn 350

1.800.000

Mã: P.23.350
Chậu rửa dương bàn
Đã bao gồm nút thoát chậu P.75.320
Men nano kháng khuẩn
Kích thước: W570 x D385mm
Gợi ý sản phẩm đi kèm: P.52.351, P.52.35