Chậu đứng Asani 0201

6.960.000

Mã: 92.N1.0201.00

Kích thước: 500x500x840 mm