Chậu đặt bàn Asani 9723

2.320.000

Mã: 92.N1.9723.00