Chậu đặt bàn Asani 9633

2.320.000

Mã:92.N1.9633.00